Siguranța electrică

Având un design original, patentat, Încălzitorul Ionic STAFOR este fundamental diferit de aparatele fabricate de alți producători. Aceasta permite aplicare principiului separării celor două spații, de funcționare și de protecție("celula Faraday"). Pană în prezent, acesta este singurul încălzitor ionic(electrod), care este în deplină concordanță cu cerințele Directivei Comunității Europene pentru joasă tensiune № 73/23/CEE privind siguranța electrică și autorizate de vânzare și utilizarea în statele membre ale UE. Nu expuneți viața dumneavoastră și viața altor persoane la pericol. Utilizați echipamente electrice sigure - Încălzitoarele Ionice STAFOR! Încălzitoarele ionice de la alți producători pot avea o scurgere periculoasă a curentului electric pe corpul aparatului!


Eficienţă energetică

La data de 25 octombrie 2012, UE a adoptat Directiva 2012/27/UE privind eficiența energetică.

Prezenta directivă stabilește un cadru comun de măsuri pentru promovarea eficienței energetice în cadrul Uniunii Europene, pentru a asigura atingerea obiectivului principal pentru anul 2020 de reducere cu 20% a consumului de energie electrică în interiorul Uniunii privind eficiența energetică și pentru a deschide calea pentru viitoarea creștere a eficienței energetice după această dată. Aceasta stabilește norme menite să elimine barierele de pe piața de energie și de a depăși eșecurile care împiedică eficiența în utilizarea energiei, precum și stabilirea unor obiective naționale orientative de eficiență energetică pentru anul 2020.

Rata crescută de conversie a energiei, la Încălzitorele Ionice STAFOR, de la electric la termic cu COP de la 1 (100%) , până la 1,57 (157%) (în unele rezultate testele au ajuns la 204%), în funcție de model și de modul de funcționare. La alți producători, acest parametru este mai mic decât 1. Acest lucru înseamnă că, dacă utilizați Încălzitoarele Ionice STAFOR, curentul electric consumat este folosit pentru un spațiu mai mare și respectiv, costurile de încălzire sunt reduse. Nu plătiți suplimentar pentru încălzire! Utilizați Încălzitoarele Ionice de Înaltă Eficiență STAFOR!